Røyking/dyr i bilen: 7500,-


Ikke full drivstofftank ved innlevering: 400,- Pluss 2x dagen literpris pr påfylte liter.


Dersom innvendig rengjøring ikke er bestilt og bobil tilbakeleveres i ikke rengjort tilstand vil en dobbel avgift for vasking tilkomme.


Ellers gjelder følgende satser: 


Ikke tømt toalett/spillvannbeholder ved innlevering 1950,-


Ikke rengjort kjøkkenutstyr ved innlevering 900,-


Ubetalte bøter/forelegg/bom passeringer o.l: Botens pålydende + 600,-


Forsinket tilbakelevering over noen timer:


20% av depositum pr. påbegynte timer, etter fire timer kreves hele depositumet.


Forsinket tilbakelevering over flere døgn:


Hele depositumet + dobbel døgnpris pr, døgn.


Kjørelengde som overstiger 400km per leiedøgn, belastes med 5,- pr overskytende kilomer.