Skal jeg betale ordrebekreftelse som har forfalt?


Nei, det er kun fakturabilag som skal betales ved forfall.