Her får du en innføring på hvordan CBE panelet (Styrepanel). Dette brukes mye i Challenger bobiler.