Har du en Challenger bobil, er dessverre ikke det elektriske systemet laget for Lithiumbatteri.


Det kan ikke under noen omstendighet brukes i Challenger bobiler, og garantien vil ikke dekke skader eller problemer som påføres kjøretøyet på grunn av dette.


Det jobbes fra fabrikkens side med å finne en løsning for en separat pakke, eller kit som kan gjøre bruk av Lithium mulig.