Reklamasjon for Nortronix NX-5

Når man har reklamasjoner på NX alarm produkter så skal dette sendes direkte til produsent for reparasjon. Når man sender inn så må dere legge ved en feilbeskrivelse på hva som er feil, defekt/virker ikke er ikke god nok feilbeskrivelse. Ved å sende direkte til produsent så vil det også gå raskere å få produktet i retur. Adressen som det sendes til er. Nortronix AS Hummerbakkveien 200 3294 Stavern Tlf: 33141040

Reparasjon av NX5
Ved feil på NX5 skal man sende inn produktet direkte til Nortronix med vedlagt skjema som ligger under. Når dere sender inn så må dere legge ved en fe...
Fri, 4 Mai, 2018 ved 8:31 AM