Ved feil på NX5 skal man sende inn produktet direkte til Nortronix med vedlagt skjema som ligger under.


Når dere sender inn så må dere legge ved en feilbeskrivelse på hva som er feil. Defekt/virker ikke er ikke god nok feilbeskrivelse.
Ved å sende direkte til produsent så vil det også gå raskere å få produktet i retur.
Se utdrag fra Nortronix under.