Solbio er en banebrytende toalettvæske med en unik 4-i-1 formel. Kan brukes i avfallstanken, skyllevann til toalett, spillvann og til rengjøring. 


Hvorfor er Solbio anderledes? 

-100% biologisk nedbrytbar (meget miljøvennlig). Det er ikke spesialavfall.

-Inneholder ingen kjemikalier, kun eteriske oljer.

-Særdeles økonomisk i bruk

-Forhindrer ubehagelig lukt

-Vedlikeholder og beskytter toalettets deler

-ingen avleiring eller korrodering i slanger og tanker (ved kontinuerlig bruk)

-Ingen syntetiske stoffer


Slik skal det brukes:

PS! Før du tester et nytt produkt av kjemikalie, må alle tanker rengjøres skikkelig. De forskjellige kjemiske produktene vil jobbe mot hverandre, og man oppnår ikke ønsket resultat.


Toalettank:

40ml Solbio pr 20l tankinnhold


Skyllevannstank:

40ml Solbio pr 20l tankinnhold


Spillvannstanken:

40ml Solbio pr 50l innhold. Hell i kjøkkenvasken eller andre avløp. Holder tanken fri for lukt, avleiring og fett.


Toalettrensing

Ta en skvett med Solbio og vask på vanlig måte:-)


Her får du kjøpt Solbio: http://caravan.no/Produkt/1/2525000/SOLBIO-100-ORGANISK-TOALETTVESKE-4-I-1