Mange har problemer med lekkasje fra toalett, etter en fin vintersesong. Det som er den største utfordringen er at mange glemmer å drenere slangene på toalett etter at man har tømt ut vannet. Dette kan enklest gjøres ved å trykke på "spyleknappen" noen sekunder etter at du er sikker på at alt vann er borte. Det er dessverre ikke noen garanti for at man ikke får skader, da det er nok at det kondenserer litt. Vi anbefaler alle som har mulighet å koble fra når det er fare for frost.Man bør alltid ha en slik reservedel liggende til uhellet er ute (det skjer selv den beste vintercamper):


Denne delen er det som oftes går i stykker ved frost. 

Magnetventilene på Thetfrodtoalett kan ligge i skålen, eller at man kan se den i "taket" hvor man tar ut toaletttanken (Nyere toalett).


Siden 2015 har Thetford CS263 toalett vært populære, der kan man skru av denne uten å demontere hele toalettskålen, slik ser den ut:
På andre toalett kan den se slik ut, og ligger kveilet opp under selve toalettskålen:Bestill delen nå i vår nettbutikk, http://caravan.no/Produkt/1/E4829/THETFORD-SLANGETILKOBLING-MAGNETVENTIL