Mange sliter med at pakninger blir stive og/eller at toalettanken lekker. Dette skyldes oftest at tanken ikke er rengjort. Før man begynner med bytting av deler må man rengjøre tanken med Tank Cleaner, samt smøre opp pakninger med Seal lubricant fra Thetford. Fortsetter problemene kan man vurdere å kjøpe seg et Fresh-up set som har ny tank + startpakke for vedlikehold.


http://caravan.no/Produkt/1/999903127/TOALETTANKVASK-CASSETTE-TANK-CLEANER-1-LITER

http://caravan.no/Produkt/1/2511200/SEAL-LUBRICANT-SMØREMIDDEL