Hva er a-mål?

Lengden fra bakken opp til teltskinne, teltskinnens lengde, og så ned til bakken igjen.