Det kommer flere forespørsler om bytte av receiver til Oyster Digital anlegg 85/65 cm. Ten Haaft har en panteordning som gjør at kunder som har eldre modeller av receiver får en rabattert pris ved kjøp av ny HD-TV receiver.


Fremgangsmåten er beskrevet i vedlagt dokument.

Det er Max Fritid som organiserer dette i Norge, Nylig regulert ned prisen noe:-)