Det kommer flere forespørsler om bytte av receiver til Oyster Digital anlegg 85/65 cm. Ten Haaft har en panteordning som gjør at kunder som har eldre modeller av receiver får en rabattert pris ved kjøp av ny HD-TV receiver. Denne ordningen er nå utgått-

Ten haaft slutter med innbytte ordningen på recivere til Oyster 85cm.
I stedet for bytte ordningen så senker de prisen på HDTV reciveren.
Pris på HDTV reciveren er 3995.- til kunde.
Hdtv reciveren til Oyster 85 cm kan bestilles på artikkelnr 58649.
Det kan også skaffes HDTV reciver til Caro og Vision II anlegg, dette vil da være bestillings vare.Fremgangsmåten er beskrevet i vedlagt dokument.

Det er Max Fritid som organiserer dette i Norge.