Vi har returrett på varer du har kjøpt i nettbutikken, 14 dager fra du mottar varen, kan du returnere. 

-Egne regler gjelder for retur etter dette


Elektronikk kan ikke returneres, om du har åpnet pakken fra oss.


Spesialbestilte varer (Bestillingsvarer) kan ikke returneres uten særskilt avtale om dette.


Man må alltid melde om varer som sendes tilbake, da du behøver en retur ticketnr fra oss som må følge returpakken. 


Legg ved ticketnr i pakken.
Varene sendes i vanlig postpakke til:


iCaravan AS

Postens bedriftssentral

Postboks 2077

9266 Tromsø


Postoppkravspakke vil ikke bli hentet ut.