Bør de som kjører rundt i en bobil, eller dere som selger bobiler har dårlig samvittighet sett i et klimaperspektiv?


Norsk CaravanBransjeforbund har bedt Østfoldforskning om å finne ut hvor miljøvennlig der er å ha hytta med på tur. Ikke overraskende er hjemmeferie mest miljøvennlig, men sammenligner man med de mest sannsynlige alternativene kommer bobil fint ut.Pressemelding 25. september 2018

Forskningsrapport støtter opp under kravet om å la bobiler få egen avgiftsklasse


Ferie med bobil er mye med skånsomt mot miljøet enn både cruiseferie, chartertur til Syden, storbyferie og motorbåtferie langs Norskekysten. - Bobiler er ikke transportmidler, men et feriekonsept som må få en egen avgiftsklasse, mener Norges Caravanbransjeforbund.


Se utdrag fra rapporten i vedlagt dokument. 

Fullstendig rapport kan fås ved henvendelse til caravanbransjen.no